top of page

Praktijk voor Zingeving

en Rouwverwerking
Praktijk

Alles wat in het onbewuste ligt, wil verwezenlijkt worden,

Jung

Wat ga je met dit leven doen? Waarom wil je doorgaan?

(Boek van Leven en Sterven van Sogyal Rinpoche). Indringende vragen waarop prachtige antwoorden te vinden zijn in verschillende mensoverstijgende visies.

Rouw raakt een mens in zijn diepste wezen, maar desondanks is het de kennis van dit diepste wezen die ons terugbrengt in het leven.

The world is evolving from imperfection to perfection: it needs all love and sympathy: great tenderness and watchfulness is required from each one of us.

Bowl of Saki ~ Hazrat Inayat Khan

Visie

Wat is troost?

A new hope is born in my heart when breathing Thy peaceful atmosphere.

Hazrat Inayat Khan

Het ontdekken van de mogelijkheid tot het vinden van een nieuw geestelijk evenwicht.

 

Ieder mens heeft een eigen grondtoon. De grootste troost ligt in het afstemmen op en het laten klinken hiervan, zodat het leven weer perspectieven biedt. 

 

Ik maak daarbij o.a. gebruik van Identiteiscirkels, de Acceptance and Commitment Therapie en Mindfulness Based Cognitive Therapy. De Acceptance and Commitment therapievorm daagt uit tot het aangaan van het leven nu- met het verdriet en de herinneringen. Identiteitscirkels dragen bij tot een steeds verdergaande verfijning en afstemming op onze eigen mogelijkheden, die vervolgens kunnen bijdragen tot het scheppen van een tegenwicht gedurende de rouwperiode.

Hoe werk ik?

Goede woorden onthullen iets, zij omschrijven de werkelijkheid.

Sir Harold Evans 

Bij een ontmoeting met Ido Abram, o.a. directeur van de Stichting Leren en ontwerper van de Identiteitscirkel, had ik ter introductie drie boeken meegenomen.

 

Behoedzaam legde ik deze drie exemplaren op het tafeltje voor mij neer. Het waren het Dagboek van Janusz Korczak, het hoofdwerk van Feuerstein Laat mij niet alleen en tenslotte De zin van het Bestaan van Viktor Frankl. Het bijzondere aan deze drie boeken is, zei hij, dat deze drie mensen grensverleggend gewerkt hebben. Dat was iets wat ik mij nog niet gerealiseerd had. Grensverleggend, het klonk als muziek in mijn oren. Dat is hoe ik met mensen wil werken, bedacht ik.

 

Wat betekent grensverleggend binnen de context van deze drie boeken?


Het betekent dat deze drie mensen hebben bewezen dat ieder mens beschikt over de uiteindelijke vrijheid om zelf te kiezen hoe hij/zij met de omstandigheden in het leven omgaat. Zij hebben laten zien dat de mens geen slaaf is van omstandigheden, hoe moeilijk ook, maar de keuze heeft de grens te verleggen en er boven uit te stijgen.


Ook Marco had grensverleggend gewerkt. Een kenmerk van pioniersschap wellicht? Ik realiseerde mij, dat dat waarschijnlijk ten grondslag lag aan onze diepe verbondenheid. Grenzen worden doorbroken, overgestoken, het kunnen barrieres zijn die geslecht worden. Hoe mooi is dat.


Maar grenzen kunnen ook geschonden worden door pijn, verlies en verdriet. Betekent de pijn van het verlies een grens die geschonden moet worden in onszelf omdat daarachter de troost te vinden is?


Ik denk dat ieder mens zijn/haar eigen antwoord hierop moet vinden...

Wie ben ik?

Wie ben ik?

Kathy Anita de Vries - de Graaf

Rouwtherapeute, Pianodocente

Ik studeerde vijf jaar hoofdvak piano op de conservatoria in Den Haag en Utrecht.

Ook volgde ik nog enige lessen in Londen bij Louis Kentner.

Mijn man Marco de Vries bracht mij in aanraking met de pianiste/pedagoge en muziekrecensente Elly Salomé. Haar lessen die ik wekelijks ging volgen, waren vanwege haar enorme kennis en ervaring voor mij een inspirerende, verrijkende en verreikende ervaring.

Helaas overleed zij op 4 mei 2021. Een groot verlies.

Ik rondde een tweejarige opleiding stervensbegeleiding af bij de NIS in Utrecht.

Bij de LOI studeerde ik naast mijn pianostudie HBO Toegepaste Psychologie. Ook voltooide ik hier de drieledige cursus filosofie. In mijn werk met cliënten tracht ik het gedachtegoed van mijn man

Marco de Vries te verweven. Dat stemt tot dankbaarheid en maakt voor mij de cirkel rond.

Het oprichten van deze praktijk komt voort uit het verlangen een synthese te creéeren tussen psychologie, muziek en Soefisme/Boeddhisme.

 

U kunt mij tevens vinden in het register van Landelijk Steunpunt Rouw in Amersfoort.

Voor intervisie ben ik verbonden met de psychologenpraktijk van Gea Dijkstra in Leeuwarden.

Voor wie?

Ik richt mij in het bijzonder op diegenen die op zoek zijn naar zingeving in het algemeen en troost na een verlies in welke vorm dan ook.

Contact

Contact

Pelgrimshove 9

3834 XM Leusden

kathydevries6@gmail.com
Tel: 033 - 2851917

Mob: 06 - 18874011

Tarief per consult €38,50

Afspraak maken? Stuur mij een email of gebruik het onderstaande formulier.

Success! Message received.

bottom of page